Newsee / Leel-Őssy Enikő

Bemutatkozás: 2005-ben végeztem a Képzőművészeti Egyetem képgrafika és tanári szakán. Több mint 10 évet különböző iskolákban és egyetemeken tanítottam. Sok mindent dolgoztam és tanultam mellette más szakmákról például: természetgyógyászat és különböző terápiák. 2020-ban úgy döntöttem csak a művészetnek fogok élni azaz magamnak. Kérlek fogadjátok szeretettel eddigi munkásságomat.

Elérhetőség: Leel-Őssy Enikő/ e-mail cím eniknit@gmail.com

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat első tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Egyiptom
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír vagy kötészeti papír
Technika: linóleummetszet (egyedi nyomat 100db)
Ár: 19 000ft
Leírás: A képen látható alak két egyiptomi Isten szintézisét ábrázolja. Az egyik Yü azaz Utó kígyóistennő, akit Alsó-Egyiptom védnökeként tiszteltek, a másik Nehbet, akit legtöbbször keselyűalakban ábrázoltak és Felső-Egyiptom védnöke volt. Mindkettejük feladata a mindenkori Fáraó védelmezése volt más Istenektől és bármilyen meglepő az emberek tisztelete és szolgálata. Jobb kezében az Ankh életkeresztet tartja.Ez mutatja hogy birtokosa élet és halál vizeinek ura, valamint hogy büntetlenül járhat az alvilágban. Bal kezében egy Tjet elnevezésű szimbólumot tart, ami az Istenek felsőbbrendűségét jelképezi. A két fej két oldalán található szöveg az arcok irányába olvasandók. Jelentésük:
” AZ ÉLET VIZE AZÉ AKI MER BELŐLE INNI”
” A HALHATATLANOK MAGÁNYOSAK”
Az isten két oldalán látható kígyóábrázolások egy ítélet végrehajtását mutatják. Baloldalon két isten fog közre egy bűnös istent, akit egy elzárt térbe vezetnek. Jobb oldalon pedig, már a tükörvilágba zárt kígyó látható.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat második tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Mezopotámia
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: Ezen a metszeten Lilith éjszakai démon látható. Ő az, aki álmában fojtja meg a csecsemőket és megrontja a férfiakat. Egyes források azt állítják hogy az Úr teremtette őt Ádám párjául, de ő nem volt hajlandó szolgálni az embert és a sivatagba menekült. Két kezében egy egy hurkot tart, ami arra utal, hogy egyszerre két gyermekkel képes végezni. A képen látható kerék Agni tűzisten szimbóluma. Ő a mongol mitológiában a tűzhelyek őrzője, aki a látható tűzben lakik és mindenhol jelen van. Az ötágú csillag a démonok feletti hatalmat jelképezi, mint minden okkult rendszerben. A nyolcágú csillag a tizenkét ágúban pedig Salamon pecsétjének emlékeztetője. A 3 domb a 3 világot jelöli (fizikai, szellemi, lelki sík). A kígyó a dombokból kinövő boton, az ember gerincén felkúszó energia mely az emberi tudatot Isteni tudattá emeli és mindhárom világban jelen van. Bal oldalon a 3 dombon lévő létra az emberi tudat 4 szintjét jelöli.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat harmadik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: India
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: A látszat ellenére ez egy női istenség ábrázolása. Ő Nirriti, Kálinak, a Fekete Úrnőnek a húga. Ő a pusztítás Térben és Időben valamint hozzá kötik az indiaiak az egyik Égtájat is. Sívához hasonlóan neki is több keze van -több mint a képen- de van köztük álkéz amivel többnek mutatja magát mint ami. Gyűlöli az embereket és tőle származik minden emberi betegség is. Ő készítette (európai nevén) a Pandora szelencét, amit a kép jobb oldalán láthatunk. Baloldalon a Tér 3 kiterjedése és az Idő rajza van elhelyezve.
A kezekben tartott eszközök legtöbbje mély értelmű szimbólum vagy rituális eszköz. /Jogar, háromágú szigony(triszula), harci korong, nyíl, íj (pináka vagy adzsavaga), csákja, hurok (pása), kígyót, imafüzért (aksamálá), kardot (khadga), pajzs, rituális obszidián tőr, szablyát, harci bárd (parasu), a múlt és jövő szimbóluma/ Egyik kezét feltartott ökölben mutatja ami a megközelíthetetlenségét fejezi ki, míg nyitott tenyere adományokat oszt, melyeknek mindig megvan az ára.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat negyedik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Germánia
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: Az itt látható metszeten több rendszer összefonódásáról van szó.Ezeket a rendszereket a kép négy sarkában látható négyzetek jelölik.Tartalmazza az Új-germán hitvilág alapjait és ezzel a Teuton hitvilág lágy vonulatát képviseli. A főhelyen egy sámánbeavatás rituáléja látható. A sámánnak le kell szállnia az alvilágba, a feje fölött lévő két madár segítségével, hogy végrehajtsa kitűzött feladatát.Ha sikerül a madárlények visszahozzák az életbe. Ha nem akkor elveszik és a két oldalán álló medve-farkas démon felfalja.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat ötödik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Tibet
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: Valójában ezen a képen nem a buddhizmus hanem a Bön ősvallás egyik alakja látható. Ez Tibet eredeti vallási rendszere. Lényege és célja a káprázatok világából a Valóságba visszatérni.
A metszeten szereplő Istenek is ezt a célt szolgálják. A főalak Beg-Ce a vérivó Istenségek egyike. Bal kezében rituális kardot, másik kezében lándzsát tart. Hátas állata szintén egy Isten, aki jelen esetben macska-medve alakot vett fel. Alakjukat lábaiknál vér, mögöttük lángtenger keretezi. 

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat hatodik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Mongólia
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: Mongólia ma már szinte teljesen a tibeti buddhizmus vallási és művészeti befolyása alatt áll, de mind a mai napig léteznek olyan elszigetelt csoportok,akik élik és érzik az ősi hitet. Ennek leghitelesebb forrása a hazánkban is megtalálható régi sámánhit és mondavilág. A metszet típusos bőrábrázolás. A három világot és a negyedik kiterjedést szimbolizálja, de kapcsolatteremtésre is szolgál. Mind a három lény-szárnyas tigris, szarvas ló, és sárkány ismert a magyar mesékből és mondákból. Képesek az embert a másvilágba szállítani vagy akár elragadni. A jobb oldalon lévő ábra a Világfa, mely áthatja a három világot. A sámán a saját akaratának erejével képes megmászni azt, s ezáltal elérheti a mennyet és a poklot is. Kényszeríteni tudja az ott élő lényeket akarata teljesítésére, tehát uralja őket. A táltos ezzel szemben olyan mint egy pap, aki csak a felsőbb világokba képes eljutni, és csak onnan kérhet segítséget. A bal oldali ábra egy hatalmi pecsét, mely a teremtett lények fölötti uralmat biztosítja. Ilyet csak olyan lény kap, aki teljesen kiszolgáltatja magát az Égieknek. Elveszti önmagát, hogy visszakapja életét. 

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat hetedik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Görögország
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: A görög mitológia közismert figuráját ábrázolja a kép. Ez egy Hidra vagy más néven Gorgó. A Gorgók Gaia fiának, Porküsznek a tengeristennek a leányai. A két idősebb nővér Szthenó és Eurulaé halhatatlanok míg húguk Medúza, akit Perszeusz ölt meg , halandó volt. Mindhárom nővér pikkelyes ,szárnyas viperahajú, agyaras szörny, akiknek tekintetétől kővé dermedt az ember szíve és vele a teste is. Az ókori görögök az ellenségben rémületet keltő képmásával díszítették pajzsukat, páncéljukat. A nyakában lógó medál a Tau, mely az ősi igazságot szimbolizálja. Pajzsán három kígyó látható (kettő összefonódásából ugyanis 3 lesz).Lándzsáján tekeredő mérgeskígyó megmarja mindazokat akikre a Hidra rámutat fegyverével. Az alatta futó frízben a két erő temploma látható. Mindkettőből harcosok támadnak az alvilágba leereszkedő alakra, aki uralni kívánja mindkét oldalt.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat nyolcadik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Japán
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: Japán 3 kultúra szintézise. Közismerten Kína és India rendszerét integrálta magába. A kép középső osztásában egy sárkánydémon látható. Fizikai formájában Japán egyik híres hadvezére volt. A testén megjelenő 6 korong hiányosságokat jelentenek. Minden hiány egy egy szellemi lényhez kapcsolódik. A sárkány így el van zárva és csak akkor szabadulhat, ha mind a hat lény egyidőben azt akarja. Alatta két legyőzőjének Josicune-nak és Samata-nak a jele látható. A jobb oldali osztásban lévő vadzsra(villámjogar) -kard képes átvágni Yama fátylát, mely a fizikai világra borul. Az alatta lévő szimbólum a Toge kure -ryu harcművészeti iskola jele, ami már a 900-as évektől kezdve létezik. A bal oldali sávban elhelyezett fegyver az őrületet szimbolizálja, ugyanis a lándzsa végén sosincs bojt, ilyet csak egy őrült használna. Azonban ha ez az őrület az istenektől való, az az őrült az emberek által legyőzhetetlen harcossá válik.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat kilencedik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Mexikó
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: A nyomat Quetzalkoatl isten tipikus ábrázolása. Quetzalkoatl az azték panteon nagy istenhármasának egyik tagja. Ő a jóságos isten, a kultúra megalapozója, valamint az elemek ura. Számos megjelenési formája volt, köztük Solotl az ikrek és szörnyek istene, Eekatl a szélisten és Tlauszkalpantekutli a Vénusz bolygó istene. (Az ő szimbólumaik is megtalálhatók a képen) A csontokból kirakott négyzet a védelmet és a Nap feletti uralmat jelenti. A rajta lévő koponya pedig egy olyan emberé, aki még a halálában is képes volt kiűzni a testét uralni kívánó kígyót. A képet beborító cseppek emberi vér, ami élteti az istent és a kígyókat.

Azonos című könyvhöz készült illusztráció sorozat tizedik tagja.10 nagy kultúra-Egyiptom, Mezopotámia, India, Germánia, Tibet, Mongólia, Görög o., Japán, Mexikó, Kína-hitvilágának lényegét sűríti képbe illetve a 10 hitrendszer démonvilágának átfogó lenyomatai

Cím: Kína
Nyomatméret: 32×32 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 19 000ft
Leírás: A kép Yu otthonát, a Kape-et ábrázolja, melyet kétszer épített újjá. Yu a kínai nép kultúrhérosza, az áradások megfékezője, aki vízelvezetőket és csatornákat épített és így termővé tette a földeket.Félig sárkány félig ember alakban szokták ábrázolni. Ő lett Kína első császára (Hszia-dinasztia) akiről ma is számos legenda maradt fenn. A hagyomány szerint Kr.e. 2205-2197 között uralkodott. A kínaiak őt tisztelik Jáde császár néven (Yuhuang), mint Ég és Föld urát. A bal oldali sziklába vésett jel a Szív” míg a zászlón lévő írás „Szív, ami a kardpenge élességével bír” jelentésű. Az előtérben látható ló egy szellemló, ami a világok közti közlekedést könnyíti meg. Lábainál gazdája lefejezett holtteste fekszik. Az égen tekeredő, háromujjú felhősárkány, a három világban való jelenlévőséget szimbolizálja. A sárkány tehát jelen van mind az anyagi, mind a szellemi síkon és lélekkel is rendelkezik. A darvak a lélek fejlődésére utalnak.

Cím: Yu
Nyomatméret: 60×112 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 60 000ft
Leírás: A metszet Yu egyik régi otthonát ábrázolja. A képen látható 9 daru a lélek tudat emelkedését szimbolizálja, mely végül eléri a tökéletességet. A finom ködfelhőként tekeredő sárkány, mely beborítja a tájat a világot átható erőt és Yu mindenhol jelenlevőségét hirdeti. A jobboldalon álló templom a tudást míg a hegy a tanulást fejezi ki.
Cím: Amateraszu
Nyomatméret: 60×105 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 60 000ft
Leírás: A metszet a Japán panteon főistenének Amateraszu Ómikaminak egyik volt otthonát ábrázolja. Az istennőt az Égen Ragyogó Nagy vagy Fenséges Istenként emlegetik. A japán királyi család tőle származtatja magát. A földről megközelíthetetlen Égi paloták a Nap örök fényében lebegnek.
Cím: Szvarog
Nyomatméret: 85.5×124 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 60 000ft
Leírás: A metszet Szvarog vagy más néven Szvantovit birodalma. Ő a szlávok főistene, a győzelmet és bőséges termést is tőle várták, valamint a menny, a nap és a tűz istene is egyben. Ő a fegyverkezés védnöke (kovácsisten) ezért sokan a görög Héphaisztosszal azonosítják. A kép jobb oldalán látható az isten kovácsműhelye, bal oldalon pedig a népének biztosított örök jólét és mértékletes élet fenntartása látható. A függőleges Osztás közepén egy energia napjel szimbóluma, felette az isten személyes címere van elhelyezve, melyet 2 árnykutya védelmez. A többi szimbólum és írás a világba való bejutást illetve annak védelmét szolgálják.
Cím: Hópehelyobszidián Buddha
Nyomatméret: 65×111,5 cm
Anyag: kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 60 000Ft
Leírás: A metszet egy hópehelyobszidián buddhát ábrázol, aki a Valóság Óceánja fölött ül lótusztrónusán. Jobbján az Élet és Halál csengője melynek hangja a Valódi Életre hívja a halálon átkelő Igazakat. Balján a Tökéletes Tudás, Könyörület és Igazság Lótusza, mint személyiségének adományai látható. A lótusz maga az emberi tudat fejlődésének végső állomását, a tökéletességet szimbolizálja mivel tisztán emelkedik ki a környezetéül szolgáló mocsárból. A kis gyöngyök a víz felett mind egy egy Létezés. A Buddha egyik lába érinti az óceánt tehát a Létezésben van (fizikai formával is rendelkezik) Jobb keze áldást osztó pózban van melyben a Lét kereke látható. Bal kezében a Chintamani drágakövet tartja. A teste körül lévő két energiamintázat az övé míg a harmadik legmagasabban lévő a kapcsolatrendszeré, melybe tartozik. az Őt körülvevő felhőcsíkok sárkányok, akik a védelmét szolgálják, saját akaratukból. A kép alatti mezőben egy kristályrács, míg a felsőben további lények találhatók. A nyomat jobb felében helyet kapó korong, a Buddha által létrehozott menedéket ábrázolja.
Tealegendák sorozat első tagja

Cím:
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 16 000ft
Leírás:

Tealegendák sorozat második tagja

Cím: Tigrisugrás Forrás
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 16 000ft
Leírás:

Tealegendák sorozat harmadik tagja

Cím: Bai Mu Dan- Fehér tűcskék
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Technika: linóleummetszet
Ár: 16 000ft
Leírás: A Bai Mu Dan eredetlegendája valóban meseszerű. Egy fiatal hivatalnokról szól, aki megelégelte az udvari életet és elhagyva addigi életmódját, visszavonult, s anyjával együtt vidékre költözött. A hazafelé vezető úton egyszercsak addig még sosem érzett, fantasztikus illat vette körbe. Megkérdezett egy éppen ott álló öregembert, hogy minek az illatát lehet érezni. Az öreg azt válaszolta hogy az illat forrása a közeli tónál növő 18 peóni virága. A fiatal hivatalnok meglátogatta a tavacskát és úgy döntött ott telepszik le. Egy nap az anyja súlyosan megbetegedett és a fiú elindult orvosságnak való füveket keresni, de hosszas keresés után sem talált semmit és elfáradva rogyott le egy hatalmas fa alá. Álmában megjelent az öregember akitől az illat forrása felől érdeklődött annak idején és az azt mondta neki, hogy fogjon ki a tóból egy pontyot és egy új tea levelével főzze meg, majd azt adja az anyjának. Hazaérve elmondta a fiú mit álmodott, amin mindketten megrökönyödtek ugyanis az anyja is ugyanezt álmodta. Azonnal a tóhoz indult és sikerült is egy pontyot fognia. Egy perc sem telt belé, hatalmas vihar kerekedett a környéken és a peónik közé villám csapott, s azok azon nyomban teafákká változtak. A peóni múltjukra csak annyi emlékeztetett hogy a tealevelek felszínét bolyhos, puha szőrzet borította. A fiú levest főzött a halból és a teából és az anyja valóban meggyógyult. Anyja arra kérte hogy gondozza tovább a teafákat aminek az életét köszönheti. A fiú hozzálátott és attól fogva csak a teákkal foglalkozott. Azt is beszélik, hogy egy nap az édesanyja halhatatlanná vált és a helyiek között él és a teafákat gondozza azóta is.

Cím: Aranyhalak
Nyomatméret: 16,5×25 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír, arany offset festék
Ár: 10 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás: Az aranyhalak a kiegyensúlyozott, gazdag élet szimbólumai keleten. Párban ábrázolva pedig a házastársak egymás mellett való kiteljesedésének és összetartozásának mintái.
Cím: Paradicsommadarak
Nyomatméret: 16,5×25 cm
Anyag: rizspapír vagy kötészeti papír, arany offset festék
Ár: 10 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás: A paradicsommadarak a párkapcsolati hűség és szenvedély szimbólumai. A kép a tökéletesség felé való együtt törekvést jeleníti meg.
Cím: Golgotavirág
Nyomatméret: 15×90 cm
Anyag: rizspapír vagy kötészeti papír, arany offset festék
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás: Az amerikai földrészen őshonos golgotavirág az első spanyol misszionáriusokat Krisztus szenvedéseire és a töviskoszorúra emlékeztette, ezért úgy tartották, hogy a dél-amerikai indiánok megtérítésére szolgál. A csodás virágzatból fejlődik ki a kerek, édes-savanykás passiógyümölcs, amelynek legismertebb ehető fajtája a maracuja.
Cím: 8 és 9
Nyomatméret: 50×50 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás: Az Isteni Igazságszolgáltatás. Középen Isten angyala látható a mérleggel és az igazság kardjával.bal és jobb oldalon két lénycsoport szimbóluma akiknek joguk van segíteni és betartatni az ítéletet.
Cím: 1 és 6
Nyomatméret: 50×50 cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás: Az Ember
Cím: Csillagkulcs
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Cím: Áldott kezek
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás:
Cím: Áldott kezek
Nyomatméret: cm
Anyag: rizspapír v kötészeti papír (arany offset vagy más színek)
Ár: 15 000Ft
Technika: linóleummetszet
Leírás:
Cím: Sárgarigó
Nyomatméret: cm
Anyag: dipa papír
Ár: 75 000Ft
Technika: vegyes, arany offset nyomat és csőtoll
Leírás:
Cím: Coi ponty és repülőmókus szerelme
Nyomatméret: cm
Anyag: fabriano papír
Ár: 120 000Ft
Technika: vegyes, arany, fekete, piros offset nyomat és csőtoll
Leírás: A Lehetetlen Szerelmek sorozat I. tagja.
Cím: tengeri teknős és mogyorós pele
Nyomatméret: cm
Anyag: fabriano papír
Ár: 120 000Ft
Technika: vegyes, arany offset nyomat és csőtoll
Leírás: A Lehetetlen Szerelmek sorozat II. tagja.
Cím: Levelibéka és borz
Nyomatméret: cm
Anyag: fabriano papír
Ár: 120 000Ft
Technika: vegyes, arany offset nyomat és csőtoll
Leírás: A Lehetetlen Szerelmek sorozat III. tagja.
Cím: Patkósorrú denevér és rinocérosz
Nyomatméret: cm
Anyag: fabriano papír
Ár: 120 000Ft
Technika: vegyes, arany offset nyomat és csőtoll
Leírás: A Lehetetlen Szerelmek sorozat IV. tagja.